Privacyverklaring 

 
Phelo Cycleo, online-winkel te Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het waarborgen van de privacy van 
bezoekers van www.phelocycle.com is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze 
privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. 
 
Toestemming:
Door de informatie en de diensten op www.phelocycle.com te gebruiken, gaat u akkoord met onze 
privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.  
 
Contactgegevens: 
Bedrijfsnaam:Phelo Cycle  
KvK:62582240
Email:phelocycle@hotmail.com
Website:www.phelocycle.com
Telefoonnr: 0622199375
Whatsapp: 0622199375
Facebook: Phelocycle  
   
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Phelo Cycle  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat 
u deze zelf aan ons verstrekt.
 
 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij 
verwerken: 
Voor- en achternaam 
Adresgegevens 
Telefoonnummer 
E-mailadres 
IP-adres 
  
 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie. U heeft overigens altijd de mogelijkheid om zelf deze informatie te 
verwijderen. 
   
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Phelo Cycle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  
Om goederen en diensten bij u af te (laten) leveren of door u op te laten halen. 
Phelo Cycle  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en het digitale opkopersysteem 
(DOR).   
 
Geautomatiseerde besluitvorming:
Phelo Cycle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 
medewerker van ons bedrijf) tussen zit. 
   
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Phelo Cycle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. U heeft ten alle tijden de mogelijkheid om al uw gegevens 
te laten verwijderen.   
 
Delen van persoonsgegevens met derden:
Phelo Cycle verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is 
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (vervoerders en 
belastingadministratiekantoor), sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde 
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Phelo Cycle  blijft verantwoordelijk voor 
deze verwerkingen.
  
Gebruik van Cookies:
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op 
uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische 
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt 
en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen zoals uw winkelmandje. Ook kunnen wij hiermee 
onze websiteen webshop optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
   
Cookies van derden:
De cookies van derden die de functionaliteiten van deze partijen mogelijk maken. Deze 
functionaliteiten zijn bijvoorbeeld Youtube filmpjes bij een product, een “delen” knop bij een product 
of de Google Maps kaart op de contact pagina.
Voor de cookies die deze derden plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen is te zien in de 
verklaringen die deze partijen daarover geven op hun website:
– AddThis.com (deel onze producten met anderen)
– Facebook
– Google Adwords
– Google Analytics
– Google Maps (voor de kaart op de contact pagina)
– Youtube (voor tonen van video’s) 
   
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Phelo Cycle  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via phelocycle@hotmail.com