Eerlijke Fietsen

Al onze fietsen zijn eerlijke fietsen die elk met uniek framenummer en ID-verkoper zijn geregistreerd in het landelijke opkopersysteem van de politie.

Als opkoper van tweedehands goederen zijn wij wettelijk verplicht elke aankoop te registreren in een inkoopregister. Daarin noteren we ook de naam, het adres en de woonplaats van degene die iets tweedehands bij ons aanbiedt. Zo voorkomen we dat dieven gestolen goederen aanbieden en dat we ongewild diefstal in stand houden.

Wij behandelen uw gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens